موقعیت شما: سامان - تماس با ما

ارتباط با کارخانه

انتخاب تماس:

اطلاعات تماس

تصویر تماس
آدرس:
ایران - کرمانشاه - کیلومتر 12 جاده قصر شیرین-کد پستی 6719136413

تلفن: 33--4622226 833 98+ 08334622564

فکس: 4622632 833 98+

فرم تماس

قسمتهای ضروری*