تماس بخش فارسی

ارتباط با کارخانه
ناونیشان:
ایران - کرمانشاه - کیلومتر 12 جاده قصر شیرین-کد پستی 6719136413

ته‌له‌فۆن:
33--4622226 833 98+ 08334622564
فاكس:
4622632 833 98+
Send an Email
(ئارەزوومەندانەیە)