دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط مدیر عامل از سوی رییس محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و همچنین رییس محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان بر افتخارات شرکت صنایع سیمان سامان غرب افزود
27 28