در راستای نکو داشت مقام و منزلت بازنشستگان ،مراسمی با حضور مدیر عامل ،معاونت پشتیبانی و مدیر اداری و منابع انسانی برگزار گردید.در این مراسم تعداد 4 نفر از کارکنان که به مقام فاخر بازنشستگی نائل آمده بودند با اهدا لوح از آنها قدردانی و هدایایی نیز اهدا گردید.
b2 b1 b3
b4   b5