به منظور ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای تولیدات داخلی،شرکت سیمان سامان غرب در نمایشگاه حمایت از کالای ایرانی که در تاریخ 97/02/11 در محل دائمی نمایشگاه های کرمانشاه توسط آقایان مصری نماینده مجلس، شکری رئیس انجمن خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه و رستمی سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان افتتاح گردیدشرکت کرد و به معرفی محصولات خود پرداخت .خاطر نشان میگردد این نمایشگاه در تاریخ 97/02/14 نیز خاتمه یافت.
PHOTO 1   PHOTO 2
PHOTO 3   PHOTO 10