شرکت سیمان سامان با احترام به شعا حمایت از کالای ایرانی از تاریخ 97/08/29 لغایت 97/09/02 در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان حضور یافت و به معرفی انواع محصولات خود پرداخت
N 14 IMG 7572 N 25