مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی از کارخانه سیمان قاین بازدید واز نزدیک با اقدامات محیط زیستی این کارخانه آشنا شد. به گزارش سیمان خبر و به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان قاین، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی به همراه رییس اداره محیط زیست شهرستان، فرماندارقاینات و هیات همراه ضمن بازدید […]

نوشته بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی از کارخانه سیمان قاین اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

Read more http://simankhabar.ir/1397/10/27/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1/