شیخان گفت: ایران در صادرات سیمان، رتبه اول در منطقه و رتبه ششم در جهان را دارد. به گزارش سیمان خبر، عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به افزایش ظرفیت تولید سیمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیش از انقلاب ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸ میلیون تن بود اما  اکنون ظرفیت […]

نوشته رتبه اول ایران در تولید سیمان خاورمیانه اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

Read more http://simankhabar.ir/1397/10/30/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/