نهمین محموله صادراتی شرکت سیمان قشم به وزن ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن به کشور امارات صادر شده است. به گزارش سیمان خبر، مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ارزش سیمان های صادر شده ۳۲۲ هزار دلار است که از طریق اسکله کاوه به مقصد امارات متحده عربی صادر شد. هرمز امیری گفت: […]

نوشته صادرات بیش از ۱۱ هزار تن سیمان قشم اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

Read more http://simankhabar.ir/1397/10/29/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-11-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B4%D9%85/