معارفه مدیر مالی جدید شرکت سیمان سبزوار ، با حضور رییس هیات مدیره ، مدیر عامل و کارکنان امور مالی این شرکت برگزار گردید. به گزارش سیمان خبر و به نقل از روابط عمومی سیمان سبزوار، در این مراسم که در محل دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد، آقای مهندس گرمابی به عنوان مدیر مالی […]

نوشته مدیر مالی جدید شرکت سیمان سبزوار معرفی شد اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

Read more http://simankhabar.ir/1397/10/29/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C/