طرح استفاده از خاک های آلوده به مواد نفتی در فرایند تولید سیمان برای نخستین بار در کشور روز یکشنبه با حضور جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی در کارخانه سیمان اردستان رونمایی شد. به گزارش سیمان خبر ، رییس دانشگاه پیام نور استان در این زمینه گفت: طرح استفاده از خاک های آلوده به […]

نوشته طرح استفاده از خاک آلوده به مواد نفتی در تولید سیمان رونمایی شد اولین بار در سیمان خبر پدیدار شد.

Read more http://simankhabar.ir/1397/10/30/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/