mamoriat

ماموریت شرکت سیمان سامان غرب :

 

تولید وفروش انواع کلینکر و سیمان بر اساس نیاز مشتری وبازار مصرف


چشم اندازسازمان درسال1393:


1- حفظ 100% ظرفیت اسمی تولید با بالاترین کیفیت منطبق با استاندارد های ملی و جهانی  


2- حفظ عنوان برترین صادر کننده سیمان در ایران


3- مطرح شدن به عنوان یکی از2 شرکت  برتر تولید کننده سیمان دربین شرکت های سیمانی ایران .


4-مطرح شدن به عنوان یکی از شرکت های با کیفیت سیمان ایران .


5- شرکت سیمان سامان درچشم انداز خود درسال1395 مصرف انرژی الکتریکی خود را جهت هرتن تولید سیمان 105kwhمصرف انرژی فسیلی خود را جهت هرکیلوگرم کلینکر750kcal/kg انتشار غبارازدود کش های خود را در سطح  پایین تر  50mg/nm3 راهدف خود قرار می دهد .


6- حفظ عنوان تولید کننده نمونه صنعت سبز در ایران .