نظرخواهی و ارزيابی رضايت مشتريان

نام و نام خانوداگی
ورودی نامعتبر

میزان رضایت شما از کیفیت محصول ارائه شده چقدر است ؟(*)
ورودی نامعتبر

میزان رضایت شما از بسته بندی محصول ارائه شده چقدر است ؟(*)
ورودی نامعتبر

نحوه ارتباط با ما (تلفن ، اینترنت ، sms) چگونه است ؟(*)
ورودی نامعتبر

میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی مناسب و سرعت در انجام کار واحد فروش چقدر است ؟(*)
ورودی نامعتبر

میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی مناسب و سرعت در انجام کار واحد باریری چقدر است ؟(*)
ورودی نامعتبر

میزان رضایت شما از تحویل به موقع محصول و انعطاف پذیری شرکت در تغییر زمان تحویل چقدر است ؟(*)
ورودی نامعتبر

میزان رضایت شما از مطابقت وزن و تعداد کیسه های ارسالی چقدر است ؟(*)
ورودی نامعتبر

میزان رضایت شما از مطابقت وزن با فاکتور هاو بار نامه های ارسالی چقدر است ؟(*)
ورودی نامعتبر

میزان رضایت شما از نحوه پرداخت وجه جهت خرید سیمان چقدر است ؟(*)
ورودی نامعتبر

تا چه اندازه از نحوه رسیدگی به شکایات ،پیشنهادات و انتقادات رضایت دارید ؟(*)
ورودی نامعتبر

تا چه حد تنوع تولیدات کارخانه با نیاز های بازار مطابقت دارد ؟(*)
ورودی نامعتبر

میزان رضایت کلی شما از عملکرد سیمان سامان چقدر است ؟(*)
ورودی نامعتبر

نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را در این قسمت مرقوم فرمایید :
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر