شرکت سیمان سامان غرب خود را امانت دار سرمایه های طبیعی این سرزمین میداند و با گام های ارزنده ای که در راه حفاظت از محیط زیست برداشته است کمیته انتخاب صنعت و خدمات سبز سازمان محیط زیست را بر آن داشته تا این شرکت را برای چندمین بار متوالی به عنوان واحد صنعت سبز کشوری انتخاب و مطرح نماید،در همین راستا همایش تقدیر از واحد های صنعتی و خدماتی سبز با حضور معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در محل سالن همایش های بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد و لوح تقدیر و تندیس سیمین واحد صنعت سبز در سال 97 به مدیر عامل محترم شرکت اعطا گردید.
A B