مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن با حضور معاون محترم وزیر جناب آقای دکتر عالی،نماینگان محترم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی،مدیران دستگاه های اجرایی،صنعتگران معدنکاران و تولید کنندگان،لوح و تندیس واحد نمونه سال 98 را به مدیریت عامل محترم سیمان سامان جناب آقای مهندس گراوندی تحویل دادند
loh98 T2